Kultura

  • Nasz Dzień Węgierski
    Nasz Dzień Węgierski Uchwałami podjętymi w 2007 roku przez parlamenty Polski i Węgier, 23 marca ustanowiony został, Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Tradycyjnie już wpisujemy się w obchody tego dnia organizując…

Sport