pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 8 czerwca 2020 r. (PONIEDZIAŁEK), godz. 17.00 POSIEDZENIE ZDALNE

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI EDUKACJI I SPORTU w dniu 02.06.2020 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 maja 2020 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz Sala 328, III p.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2020 r., godz. 18.00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

przejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm., zwołuję XVII SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza