pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

11 sesji Rady Dzielnicy, 65 posiedzeń komisji stałych, 48 uchwał i 5 stanowisk – to statystyki pracy Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy w 2020 roku. Pomimo pandemii koronawirusa radni pracowali aktywnie, aż 9 sesji rady odbyło się w trybie zdalnym, a posiedzeń komisji online było 27.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 18 stycznia 2021 r., godz. 18.00 tryb zdalny

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 stycznia 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) POSIEDZENIE ZDALNE

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 11 stycznia 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 16 grudnia 2020 r., godz. 18:00 posiedzenie zdalne

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza