pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia KOMISJI EDUKACJI I SPORTU KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA, oraz KOMISJI INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA w dniu 05.05.2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 
posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Radni Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pozostają do dyspozycji mieszkańców w okresie epidemii w trybie zdalnym: mail, telefon, a także wiadomość na profilu Facebook.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 21 kwietnia 2020 r., godz. 9.00 w trybie zdalnym

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza