pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 marca 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 3 MARCA 2020 r. (WTOREK), godz.18.00 Muzeum Katyńskie, ul. Jeziorańskiego 4

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2020 r., godz. 16.30 (czwartek) sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Warszawa, dnia 19.02.2020 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik m 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 24 lutego 2020 r. (PONIEDZIAŁEK), godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza