pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 23 listopada 2020 r., godz. 18.00 Posiedzenie w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 17 listopada 2020 r., godz. 18.00 (WTOREK) Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 18 listopada 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 19 listopada 2020 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 17 listopada 2020 r., godz. 17.00 posiedzenie zdalne

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza