pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 listopada 2020 r., godz. 18.00

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz w dniu 9 listopada 2020 r., godz.18.00 w trybie zdalnym 

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 13 października 2020 r. godz. 18:00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 14 października 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 8 października 2020 r., godz. 18.00 (Posiedzenie w trybie zdalnym)

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza