pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 października 2020 r., godz. 18.00 sala nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 września 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 23 września 2020 r., godz. 17.00 posiedzenie zdalne

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Komisji Edukacji i Sportu w dniu 22 września 2020 r., godz. 17.00 (Tryb zdalny) 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Organizacja ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia. 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
 /- Dorota Klejn-/

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu
/- Monika Kurowska -/

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alicja Tyc-Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Zaława-Dąbrowska – Dyrektor SPZZLO Warszawa - Żoliborz
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Tomasz Rowiński – Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Psychologowie i Pedagodzy Żoliborskich Szkól

Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 21 września 2020 r., godz. 18.00 Centrum Lokalne Żoliborz, plac Grunwaldzki

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza