pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej  w dniu 16 stycznia 2020 r., godz. 18.00 (czwartek) sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 20 stycznia 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 13 stycznia, godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 8 stycznia 2019 r., godz. 17.30 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz Sala 328, III p.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia (zgodnie z § 37 pkt. 3. Statutu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy) KOMISJI EDUKACJI I SPORTU w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza