pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję XLV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 18 września 2014 r.(czwartek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania działobitni przy ulicy Krajewskiego przez „Teatr Ognisko” Haliny i Jana Machulskich.
 3. Informacje na temat działań kulturalnych na Żoliborzu (harmonogram na miesiące: wrzesień, październik).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI KULTURY
/-/Tomasz Taraszkiewicz
Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Rafał Utracki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Okoński – Dyrektor ZGN Żoliborz
 • Pan Marcin Bajko – Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Głażewska – architekt
Porządek Obrad KOMISJI  EDUKACJI i SPORTU w dniu 11 września 2014 roku, godz.18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję  XLIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY. Posiedzenie odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2014 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2186/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – druk nr 308
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – druk nr 305
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski – druk nr 309
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.

Protokół z obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Anna Nalberczak
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza