pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Warszawa, dnia 21.07.2014 r. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję  XLIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY. 
Posiedzenie odbędzie się dnia 28 lipca 2014 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 28 lipca  2014 r.(poniedziałek) o godz. 17.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
W czwartek, 3 lipca 2014 r., o godz. 10.00, w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki), odbędzie się LXXXV sesja Rady m.st. Warszawy (IV p., wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej).
Warszawa, dnia 25.06.2014 r. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję
XLII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
Posiedzenie odbędzie się dnia 2 lipca 2014 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLI sesji.
 4. Prezentacja projektu rewitalizacji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ze środków unijnych.
 5. Prezentacja aktualnego stanu budowy Muzeum Katyńskiego-fragmentu Muzeum Wojska Polskiego, a także informacja dotycząca aktualnych koncepcji przeniesienia Muzeum Wojska Polskiego na teren Cytadeli.
 6. Podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji na rewitalizację Zespołu Brama Straceń, a także do władz miasta o wsparcie starań Dzielnicy – druk nr 301
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.
Protokół z obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein-Żuławski

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA dnia 26 czerwca  2014 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza