pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 25 czerwca  2014 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
Porządek Obrad KOMISJI  OCHRONY ŚRODOWISKA i PORZĄDKU w dniu 17 czerwca 2014 roku, godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję XLI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA dnia 11 czerwca 2014 r. o godz. 16.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI BUDŻETOWEJ dnia 10 czerwca 2014 r. o godz. 18.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza