pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 9 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 27 maja 2014 r., Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328, godz. 12.00 podczas seminarium, którego gospodarzem będzie Zarząd Dzielnicy Żoliborz Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w dzielnicy Żoliborz.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.   
 Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia
 /-/Janina Selwant

Wspólne posiedzenie KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, KOMISJI EDUKACJI I SPORTU  oraz KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU 27 maja 2014 roku, godz.17.00 
Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 Radni  spotykają się  o godz.17.00 na parterze budynku. Gospodarzem spotkania będzie pan Andrzej Szalewicz (Polski Komitet Olimpijski)

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i powitanie.
 2. Zagospodarowanie terenu Pasa Nadwiślańskiego – stan bieżący i propozycje zmian.
  1. wystąpienie wprowadzające  prof. Wojciecha Zabłockiego
  2. dyskusja
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

   
Przewodniczący Komisji          Przewodniczący Komisji   Przewodnicząca Komisji
Planowania Przestrzennego        Edukacji i Sportu            Ochrony Środowiska i Porządku
   /- Adam Buława -/             /- Krzysztof Orzeszek -/      /- Dorota Maj-Dunajko -/

Zaproszeni goście:

 • Witold Sielewicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • prof. Wojciech  Zabłocki – architekt  
 • Maciej Mąka – architekt 
 • Marcin Zabłocki – architekt, Naczelnik Wydziału Architektury i Planowania Dzielnicy Ochota
 • Eugeniusz Nawrocki – architekt
 • Łukasz Kowalski – architekt krajobrazu
 • przedstawiciele klubów sportowych
Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz Piotr Wertenstein-Żuławski oraz Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Żoliborz Joanna Tucholska zapraszają mieszkańców Żoliborza na spotkanie w sprawie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów w rejonie Placu Wilsona z przedstawicielami Tramwajów Warszawskich oraz wykonawcą, firmą Imtech Traffic & Infra Sp. z o.o., którzy wysłuchają uwag i postulatów mieszkańców dotyczących obecnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na pl. Wilsona.
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.) zwołuję  XL SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza