pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 7 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad, posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 24 marca 2014 r. Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328, godz. 18.00

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję XXXIX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY. Posiedzenie odbędzie się dnia 19 marca 2014 r. (środa) o godz. 19.30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Apel Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Żoliborz Centralny do Rady Dzielnicy Żoliborz w/s wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały określającej warunki udzielenia bonifikat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określającej wysokość stawek procentowych tychże bonifikat - druk nr 288
 4. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat aktualnego stanu procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność na terenie Żoliborza (liczba złożonych wniosków, skuteczność ich realizacji – dane za lata 2010-2013, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych).
 5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy stanowiącej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk nr 289
 6. Zamknięcie obrad.
Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein-Żuławski
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI I SPORTU dnia 20 marca  2014 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie zespołu roboczego do spraw wychowania fizycznego w klasach I-III.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski
 4. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EDUKACJI I SPORTU
/-/ Krzysztof Orzeszek

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Urszula Markiewicz – Cachro –Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Dzielnicy Żoliborz
 • Przedstawiciele nauczycieli wychowania fizycznego w Szkołach Podstawowych.
 • Przedstawiciele nauczycieli klas I- III 
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.) zwołuję  XXXVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza