pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 11 grudnia 2019 r., godz. 16.30 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zachowania niepowtarzalnego charakteru Parku Sady Żoliborskie
  3. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
/-Łukasz Porębski-/

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik m 18 do uchwały m LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 grudnia 2019 r. o godz. 17.00, w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8, w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

PORZĄDEK  OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 9 grudnia 2019 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej  w dniu 4 grudnia 2019 r., godz. 18.00 (środa) sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 28 listopada 2019 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) Szkoła Podstawowa nr 92, ul. Przasnyska 18A
Wizja lokalna na skrzyżowaniu ulic Powązkowska – Krasińskiego o godz. 17:00

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza