pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 25 sierpnia 2020 r. godz. 18:00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:  XIX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 17 sierpnia 2020 r. (PONIEDZIAŁEK), godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala nr 328, ul. Słowackiego 6/8

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 21 lipca 2020 r., godz. 18.00 (WTOREK) wizja lokalna Parku Kaskada zbiórka przy placu zabaw od strony ul. Gdańskiej

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza