pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

W dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbedzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie petycji Wspólnoty Mieszkaniowej Cieszkowskiego 4 w sprawie ograniczenia ruchu na ul. K. Szajnochy.
 3. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Marii Kazimiery 18/20/22/24/26 w sprawie ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz montażu progów zwalniających w ciągu ul. Marii Kazimiery.
 4. Rozpatrzenie pisma mieszkanki w sprawie ustawienia znaku „zakaz parkowania i postoju” w ciągu ul. Solskiego.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski
 6. Zakończenie posiedzenia.

Odnośnik: BIP

W dniu 22 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzedu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego. Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i powitanie.
 2. Przekształcanie  użytkowania  wieczystego gruntu  w prawo własności na Żoliborzu:
  1. wystąpienie Zarządu WSM – Żoliborz Centralny do Rady Dzielnicy Żoliborz w/s bonifikaty (pismo w załączeniu) – przyjęcie sposobu dalszego procedowania przez Komisję,
  2. informacja nt. aktualnego stanu procesu przekształcania  prawa użytkowania wieczystego we własność na terenie Żoliborza (liczba złożonych wniosków; powierzchnia i obszary, a  także wykaz spółdzielni, których problem dotyczy; skuteczność realizacji tychże wniosków – dane za lata 2010-2013; plany na rok 2014),
  3. informacja o skali odwołań od podwyżek (liczba wniosków do SKO; ile razy przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w rozprawach; jakie otrzymali instrukcje, co do sposobu zachowania się przy rozpatrywaniu wniosków),
  4. informacja nt. realizacji przez Zarząd Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz z 25.05.2011 w/s zniwelowania skutków podwyżek opłat oraz przejrzystości działań w zakresie zmian stawek za użytkowanie wieczyste gruntu na terenie Żoliborza (w załączniku).
 3. Realizacja uchwały Komisji oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z listopada 2013 r. w/s przedstawienia przez Zarząd Dzielnicy kompleksowego projektu rozwiązania problemów WM „Szklany Dom” przy ul. Mickiewicza 34/36 – (pismo w załączeniu).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.  
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Odnośnik: BIP

 

 W dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Wstępna informacja o wykonaniu dochodów Dzielnicy Żoliborz za 2013 r. a) Omówienie realizacji dochodów majątkowych b) Omówienie realizacji dochodów pozostałych 3. Sprawy różne, wolne wnioski.  4. Zakończenie posiedzenia.

Odnośnik: BIP

W dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie sie posiedzenie Komisji Budżetowej.

W dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 18.30 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza