pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY, KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU dnia 8 kwietnia  2015 r. (środa)  o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO dnia 26 marca  2015 r.(czwartek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 32, poz. 453 z późn. zm.), zwołuję VI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dnia 24 marca  2015 r.(wtorek) o godz. 18.00 sala 127 na I p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza