pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia w dniu 23 lutego 2021 r., godz. 18:00 (WTOREK) Posiedzenie w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 lutego 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) POSIEDZENIE ZDALNE

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 9 lutego 2021 r., godz. 18.00 (WTOREK) Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza