pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 1 lipca 2020 r., godz. 18.00 (środa) Urząd Dzielnicy Żoliborz Mała Sala Konferencyjna nr 301, III p.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:XVII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 16 czerwca 2020 r., godz. 18.00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD Komisji Kultury w dniu 15 czerwca 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, III p., sala 328

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia w dniu 9 czerwca 2020 r., godz. 18.00 (WTOREK) Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza