pl en de fr
26-06-2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 02-07-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 2 lipca 2020 r., godz. 17.30 (czwartek) spotkanie pod budynkiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami – ul. Marii Kazimiery 1

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wizytacja Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.
 3. Wizytacja budynku przy ul. Bieniewickiej 2a.
 4. Wizytacja budynku przy ul. Marii Kazimiery 18.
 5. Omówienie bieżącej sytuacji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz. (w siedzibie MAL-u, przy ul. M. Kazimiery 20/1).
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu i Mieszkalnictwa
/-/ Dariusz Kołodziejek

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
 • Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz – p. Magdalena Stefaniuk
 • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami – p. Krystian Ciećka
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza