pl en de fr
07-01-2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14-01-2021r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 stycznia 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) POSIEDZENIE ZDALNE

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie PETYCJI NR 86/2020 (z dnia 14 lipca 2020r.) dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul. Broniewskiego.
 3. Rozpatrzenie PETYCJI NR 113/2020 (z dnia 9 grudnia 2020r.) dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Dzielnicy Żoliborz w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 4. Rozpatrzenie skargi na p.o. dyrektora ZSSiL (wpływ do Urzędu m.st. Warszawy w dniu 1 grudnia 2020r.).
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
 Skarg, Wniosków i Petycji
/-Anna Świeżawska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – p. Artur Nawrot
 • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Prezes Zarządu WSM – p. Barbara Różewska
 • p.o. Dyrektora ZSSiL – p. Dorota Kurowska
 • Autorzy skarg i petycji  
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza