pl en de fr
14-01-2021

Działalność Rady Dzielnicy Żoliborz w 2020r.

11 sesji Rady Dzielnicy, 65 posiedzeń komisji stałych, 48 uchwał i 5 stanowisk – to statystyki pracy Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy w 2020 roku. Pomimo pandemii koronawirusa radni pracowali aktywnie, aż 9 sesji rady odbyło się w trybie zdalnym, a posiedzeń komisji online było 27.

- Wielkim wyzwaniem w 2020r. było przestawienie prac Rady Dzielnicy na tryb zdalny. Trzeba było znaleźć takie rozwiązania techniczne, aby obrady Rady były prawnie skuteczne, a każdy radny mógł w nich uczestniczyć niezależnie od poziomu swoich umiejętności elektronicznych. Następnie wszyscy uczyliśmy się debatować w trybie on-line, by było to równie efektywne jak nasze spotkania na żywo. Zależało mi też, aby mimo restrykcji antyCovidowych radni utrzymali stały i bliski kontakt z mieszkańcami i wnioskując na podstawie liczby złożonych interpelacji to również się udało – mówi Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W 2020 roku radni zajęli się sprawami, które wywoływały duże zainteresowanie mieszkańców Żoliborza. Radni m.in. podjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Parku Sady Żoliborskie, planowanych nasadzeń i zabiegów pielęgnacyjnych drzew. Konsultacje odbyły się w dniach 16 września – 6 października, a w ich efekcie przygotowany został wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji i zastąpienie wskazanych pierwotnie gatunków drzew ozdobnych na odmiany jadalne sadownicze.

Radni przyjęli także stanowisko popierające powstanie Domu Kultury na Żoliborzu i przeznaczenie na ten cel budynku przy ul. Śmiałej 21. W prace nad jego utworzeniem oraz planowaną działalnością zaangażowani mają być mieszkańcy i lokalne środowiska twórcze.

Druga połowa roku zdominowana została przez temat utworzenia na Żoliborzu strefy płatnego parkowania. Radni w lutym opowiedzieli się za uruchomieniem parkingu w niewykorzystanej przestrzeni znajdującej się nad stacją metra plac Wilsona. Natomiast burzliwa dyskusja na temat miejsc parkingowych na Żoliborzu z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, odbyła się w drugiej połowie października podczas posiedzenia komisji infrastruktury. Radni poparli wprowadzenie strefy SPPN na całym obszarze Żoliborza.

Z uwagi na pandemię koronawirusa konieczne było także zajęcie się kwestiami finansowymi i kłopotami placówek, które w wyniku wprowadzanych ograniczeń zostały zamknięte lub ich działalność była mocno ograniczona. Konieczne było przegłosowanie istotnych zmian w budżecie dzielnicy i przekazanie dodatkowych środków m.in. na utrzymanie nieczynnego basenu w żoliborskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1.

W 2020 roku radni dzielnicy złożyli także 214 interpelacji dotyczących m.in. zieleni, bezpieczeństwa, małej architektury, bieżących inwestycji i planowanych remontów oraz wielu innych spraw o istotnym znaczeniu dla dzielnicy i jej mieszkańców.

Prezentacja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pobierz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza