pl en de fr
04-12-2013

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 10.12.2013 r.

W dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 18.30 w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. B. Limanowskiego.
  3. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania pt. "Kontrola umów-zleceń oraz umów o dzieło zawartych przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz, Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz oraz Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz w latach 2011-2012."
  4. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
  5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zakończenie posiedzenia.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza