pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Przypominamy o ustawowym obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia b.r.  pisemnego oświadczenia o osiągniętych wartościach sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2013 oraz obowiązku wniesienia  opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 (wyliczonej na podstawie wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w ubiegłym roku)  do dnia 31 stycznia b.r.  przelewem na rachunek  Urzędu Dzielnicy  Żoliborz m.st.Warszawy nr 56 1030 1508 0000 0005 5003 7173.
Przed Bożym Narodzeniem oraz w sylwestra Urząd m.st. Warszawy, dzielnicowe Wydziały Obsługi Mieszkańców oraz Urząd Stanu Cywilnego pracują jak zwykle, od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki od 8.00 do 18.00. W dni świąteczne urzędy będą nieczynne.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy jest jednym z uczestników kampanii informacyjnej systemu „Dokumenty Zastrzeżone”, organizowanej przez Związek Banków Polskich. Przypominamy jakie konsekwencje mogą nas spotkać, gdy w porę nie zastrzeżemy utraconych dokumentów.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawia poniżej treść artykułu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy z dna 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory”, który ukazał się w Nr 11 (129) z 2013 r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka”.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawia poniżej treść artykułu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy z dna 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory”, który ukazał się w Nr 11 (129) z 2013 r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka”.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy ul. Z. Krasińskiego

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz) w związku z organizacją zajęć ogólnorozwojowych dla przedszkolaków w placówkach zlokalizowanych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyceny usługi niezbędnej do przeprowadzenia ww. zajęć.

Szczegóły zapytania ofertowego w załaczniku.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza