Komunikat w sprawie wymiany topoli rosnącej przy ul. Rydygiera

Informujemy, że w związku z bardzo złymi wynikami przeprowadzonej ekspertyzy dendrologicznej topoli holenderskiej, rosnącej w pasie drogowym przy ul. Rydygiera (dz. ewid. nr 10 z obrębu 7-03-05), Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodę na usunięcie ww. drzewa.

Badanie dendrologiczne przeprowadzone zostało w zakresie wytrzymałości pnia na złamanie oraz stabilności topoli holenderskiej w gruncie. Drzewo poddano testom obciążeniowym wykonanym przy użyciu zestawu urządzeń TreeQinetic oraz programu Arbostat.

Wynik ekspertyzy wskazuje, że system korzeniowy topoli, która rośnie w bliskiej odległości od ciągu komunikacyjnego (chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni), nie zapewnia wystarczającej stabilności przechyłowej w gruncie i wytrzymałości pnia na złamanie, w związku z czym zachodzi duże prawdopodobieństwo wywrotu lub złamania drzewa. W konsekwencji drzewo  to stanowi realne zagrożenie dla użytkujących teren mieszkańców i ich mienia.

W uzasadnieniu wskazano, m.in. że „w celu zachowania drzewa nie można wykonać tak silnej redukcji korony ponieważ doprowadzi do pogorszenia funkcjonowania barier ochronnych co zintensyfikuje procesy osłabiania pnia i systemu korzeniowego. Charakterystyka budowy i lokalizacja korony nie pozwala na tak intensywne cięcie”. W ekspertyzie podkreślono, że „drzewo należy jak najszybciej usunąć”.

Szczegółowa ekspertyza dendrologiczna dostępna jest pod linkiem: tutaj

Prace związane z usunięciem zagrażającego drzewa, zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych dni.

Marszałek Województwa Mazowieckiego zezwolił na usunięcie ww. drzewa decyzją z dnia 30 lipca 2020 r., uzależniając decyzję od wykonania nasadzenia zastępczego drzewa z gatunku topola biała. 

Decyzja administracyjna dostępna jest pod linkiem: tutaj

W miejsce usuwanego drzewa, jesienią 2020 roku, zostanie nasadzone nowe drzewo gatunku topola biała o obwodzie pnia nie mniejszym niż 16 cm. Jednocześnie, na całej długości przebudowanej ulicy Rydygiera posadzonych zostanie 35  dużych platanów oraz ponad 4200 krzewów, w tym berberys, krzewuszka, dereń kanadyjski, trzcinnik ostrokwiatowy i pęcherznica kalinolistna.