pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 16.10.2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala 301, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 rok. – druk 301
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2369/18 z dnia 9 października 2018 r.-druk 304
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.
 
 
      PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska
 

Zaproszeni goście:

  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza