pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2252/18 z dnia 23 lipca 2018 r. - druk nr 291
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.
 
      PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska
 

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 17.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie posiedzenia Komisji z dnia 21 czerwca 2018r. – podjęcie wniosków.
 3. Funkcjonowanie lotniska Bemowo - Babice – przygotowanie projektu stanowiska.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
/-/ Piotr Wertenstein – Żuławski

Zaproszeni goście:
Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza