pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa i Spółdzielczości w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek), godz. 18.30 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie bieżących problemów oraz potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowych w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI MIESZKALNICTWA I SPÓŁDZIELCZOŚCI
/-Dariusz Kołodziejek-/

Zaproszeni goście:
Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
Pan Grzegorz Okoński – Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych na Żoliborzu

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna p. III Urząd Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny w dniu 25 czerwca 2018 r., godz. 17.00 Przychodnia SPZZLO, przy ul. Szajnochy 8, sala konferencyjna, poziom I 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza