pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI SPORTU w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY dnia 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 6.06.2018 r. (środa) o godz. 17:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 6 czerwca 2018 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja projektów wypracowanych przez młodzież z żoliborskich szkół w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Wiesława Firlej - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Katarzyna Domagalska – koordynator programu „Kształtowanie Przestrzeni” w dzielnicy Żoliborz
 • Nauczyciele i uczniowie szkół realizujących program
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza