pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

DOKOŃCZENIE XL SESJI RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Ciąg dalszy porządku obrad: 

9. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat okoliczności wydania Decyzji nr 11/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krasińskiego, w kontekście prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Żoliborza Południowego.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.

12. Sprawy różne, wolne wnioski.

13. Zamknięcie Sesji.  

XL sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zostanie poprzedzona uroczystością nadania imienia Aliny Janowskiej sali konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz o godz. 17.30 Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XL SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI MIESZKALNICTWA I SPÓŁDZIELCZOŚCI w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza