pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję X SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI EDUKACJI dnia 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 138/XXXII/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., zwołuję XIX SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 18:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza