pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXXIX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  1.  Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie propozycji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zawartych w piśmie numer ZZW-ZRZ.7002.04.2018.MGA(1) z dnia 17 stycznia 2018 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.
 
  PRZEWODNICZĄCY
Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
/-/ Piotr Wertenstein-Żuławski
 

Zaproszeni goście:

  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI nia 28 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17.30 Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” ul. Popiełuszki 13

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 138/XXXII/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., zwołujęXVIII SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza