pl en de fr
02-10-2018

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku i Komisji Ładu Przestrzennego - 04-10-2018 r.

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU I KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO w dniu 4 października 2018 r. o godz. 18.00 pkt 2 i 3
o godz. 18:30 pkt 4 i 5

sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Kradzieże samochodów na Żoliborzu.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy o podjętych działaniach w sprawie uporządkowania parkowania na Żoliborzu Dziennikarskim (realizacja uchwały komisji nr 44/35/2017 z 9/11/2017).
 4. Prezentacja przez ZMID inwestycji budowy kładki nad Wisłostradą przy Kępie Potockiej.
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy o działaniach dotyczących zieleni i zagospodarowania pl. Kuronia.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 7. Zakończenie posiedzenia. 
 

podpis

Zaproszeni goście:

 

 • Pan Grzegorz Hlebowicz– Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
 • Pan Adam Tomaszewski - Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak- p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza