pl en de fr
10-10-2018

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 17-10-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 17 października 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLVII.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. – druk 301
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2369/18 z dnia 9 października 2018 r. - druk nr 304
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk 302
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 sierpnia 2018 r. na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk 303
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji.

Protokół z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza