pl en de fr
30-07-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców na Żoliborzu na kwotę ponad 230,6 tys. zł

Ponad 230,6 tys. złotych wyniosła łączna kwota udzielonych zniżek dla przedsiębiorców w ramach programu wsparcia dla najemców w czasie pandemii koronawirusa. Z obniżonych stawek skorzystali zarówno przedsiębiorcy wynajmujący lokale z zasobów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na Żoliborzu, jak i dzierżawiący grunty miejskie na terenie dzielnicy. Obniżki są udzielane od 14 marca.

Z tytułu najmu lokali z zasobów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, kwota udzielonych zniżek dla przedsiębiorców wyniosła ponad 145,5 tys. złotych. Żoliborski ZGN zarządza ponad 100 lokalami użytkowymi, z których korzysta ok 65 przedsiębiorców, 21 organizacji non-profit i 13 pracowni twórczych. Lokale wynajmowane w celach komercyjnych znajdujące się w zasobach miejskich, to głownie sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe.

Od połowy marca do ZGN Żoliborz wnioski o obniżkę stawki czynszu złożyło 51 najemców. Metraż najmniejszego lokalu, któremu udzielono obniżki wynosi 23 m2, a największego – prawie 559 m2. Łączny metraż wszystkich lokali, które skorzystały z tej formy pomocy objął 2110,26 m2.

Obniżki są udzielane na dwa sposoby: w przypadku prowadzenia działalności w ograniczonym zakresie obniżka jest obliczana proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów w czasie pandemii. Natomiast, jeśli najemca całkowicie zaprzestał działalności i lokal był zamknięty, wtedy czynsz za ten okres zostaje obniżony do kosztów niezależnych od właściciela, czyli m.st. Warszawy.

Najemcom lokali użytkowych, którzy skorzystali z pakietu wsparcia, udzielono obniżek w wysokości od 15 proc. do 97 proc. stawki czynszu. Wnioski nadal spływają i nadal są rozpatrywane.

Wprowadzone obniżki czynszów i uproszczony mechanizm ubiegania się o wsparcie, a także indywidualne podejście do problemów każdego z naszych najemców umożliwił dalsze funkcjonowanie wielu lubianych przez mieszkańców lokali i punktów usług – mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza dzielnicy Żoliborz.

W oparciu o zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 506/2020, przedsiębiorcy mogą także korzystać z obniżki czynszów dzierżawnych gruntów miejskich. Na Żoliborzu wnioski złożyło 26 przedsiębiorców.  Łącznie udzielono im zniżek na kwotę ponad 85,1 tys. zł. Stawki obniżone zostały od blisko 20 do nawet 90 proc. za miesiąc. Podobnie jak w przypadku lokali miejskich, kolejne wnioski są rozpatrywane.

Od 17 lipca w Warszawie zmieniły się przepisy dotyczące najmu lokalu użytkowych, które rozszerzają zakres obniżek czynszu. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki nawet, jeśli zrobił to już w okresie ostatnich 5 lat.

Wprowadzone zostało także rozwiązanie w postaci poręczenia przez inny podmiot kaucji, która może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić szereg warunków. Najemca lokalu w przypadku skorzystania z takiej pomocy nie blokuje sobie pieniędzy, które będzie mógł przeznaczyć na rozwój swojej działalności.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza