pl en de fr
11-12-2020

II etap budowy szkoły i przedszkola przy ul. Anny German

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German – etap II”. Do wykonania są m.in. roboty wykończeniowe III piętra, instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa fragmentu drogi.

- Drugi etap budowy zespołu szkolno-przedszkolnego, chcemy rozpocząć jak najszybciej. Dążymy do tego, aby wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczął prace jeszcze w I kwartale 2021 roku. Wiemy, że mieszkańcy czekają na tą szkołę i chcemy oddać ją do użytku tak szybko jak to możliwemówi Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zgodnie z opisem zamówienia, do zrealizowania będą roboty wykończeniowe III piętra w pełnym zakresie wraz z wyposażeniem, instalacje sanitarne, elektryczne oraz techniczne. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowa boiska do piłki nożnej i koszykówki, placu zabaw i siłowni plenerowej oraz budowa dróg wewnętrznych, parkingu i wyposażenie terenu w elementy małej architektury jak stojaki na rowery, kosze i ławki. Wykonawca odpowiadać ma także za nasadzenia zieleni oraz przebudowę fragmentu ul. Anny German na odcinku przylegającym do terenu placówki oświatowej.

Szczegóły i dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem: http://www.zoliborz.org.pl/dla-inwestorow/zamowienia-publiczne-z-zastosowaniem-pzp/5914-realizacja-zadania-inwestycyjnego-pn-budowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-przy-ul-anny-german-etap-ii.html

Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2021 roku o godz. 11:45. 

Realizacja I etapu inwestycji ma zakończyć się do 31 maja 2021 roku. Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Anny German ma pomieścić blisko 1000 uczniów (ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu) oraz 150 osób personelu. Uczniowie, oprócz swoich pomieszczeń klasowych, będą mieli do dyspozycji również pracownie. Cały kompleks został tak pomyślany (z biblioteką i salą), aby jednocześnie pełnić także funkcję lokalnego centrum kultury.

1

2

3

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza