pl en de fr
Wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy jeszcze nie rozliczyli podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, zachęcamy do tego by zrobić to w stołecznym urzędzie skarbowym. A po rozliczeniu zapraszamy po hologram Karty warszawiaka do wszystkich WOM-ów lub POP-ów.
Dziś (11 kwietnia 2014) prezentujemy fotoreportaż z montażu, ale już jutro dwie żoliborskie siłownie plenerowe  – w Parku Kaskada i na Kępie Potockiej – będą kusić wszystkich chętnych.

Jeszcze nie tak dawno kupowaliśmy zwyczajowe kartki świąteczne, a dziś już trudno sobie wyobrazić lepsze rozwiązanie, niż konkurs.

Poniżej zamieszczamy nadesłaną przez organizatorów informację o panelu dyskusyjnym zorganizowanym w nawiązaniu do 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego.

5 kwietnia, w sobotę, odbyła się wizyta młodzieży izraelskiej w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, która jest owocem  programu „Bliżej siebie” realizowanego przez ORE.  . Spotkanie miało na celu  nawiązanie współpracy między szkołami z Polski i Izraela, kształtowanie postaw tolerancji, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy obydwoma narodami , burzenie stereotypów oraz rozwijanie świadomości historycznej.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza