Z życia dzielnicy

Urząd m.st. Warszawy uruchomił kolejną edycję rozpoznawalnego i cieszącego się popularnością konkursu, w którym Warszawska Rada Seniorów, rady dzielnicowe wraz z Urzędem m.st. Warszawy wybierają i nagradzają miejsca otwarte na potrzeby osób 60+.

Od 16 września 80 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 przy ul. Or-Orta 5 może korzystać z nowego budynku. Nowoczesne 4 klasy znajdujące się na dwóch poziomach zostały dobudowane do szkoły w technologii modułowej i powstały w niecałe 5 miesięcy.

Dobiegają końca prace remontowe i adaptacyjne w szkołach podstawowych na Żoliborzu. Przez ostatnie miesiące trwały intensywne prace, aby zapewnić komfortowe warunki do nauki jak największej liczbie uczniów.

5 września 2019 r. w sali Kina Elektronik przy ul. gen. Zajączka 7 odbyła się  uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny na Żoliborzu.

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego zapraszają na festyn "Bawimy się razem".