03-07-2019

Komunikat w sprawie przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Rydygiera

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż przejście dla pieszych usprawniające komunikację wzdłuż ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej zostało przygotowane zgodnie z deklaracjami przez Dom Dewelopment.

 

W związku z tym komunikacja piesza będzie się odbywać po wykonanej podbudowie (bez warstwy asfaltowej) pod nową ścieżkę rowerową. W trakcie wykonywanych prac ze względu na występującą różnicę terenu po obu stronach ogrodzenia oraz konieczność osłonięcia fundamentu ogrodzenia (od strony Instytutu Mechaniki Precyzyjnej) kierownik budowy i inspektor nadzoru stwierdzili potrzebę zabezpieczenia płotu, zapewniając tym samym Państwu bezpieczeństwo użytkowania przejścia.

W tym celu zostały zamówione odpowiednie materiały do wzmocnienia istniejącego ogrodzenia.

Wykonawca deklaruje wykonanie powyższego zadania i uruchomienie przejścia dla Państwa do dnia 8.07.2019 r.

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz