pl en de fr
20-01-2021

Podsumowanie 2020: Świadczenia społeczne na Żoliborzu

10 084 żoliborskich dzieci z 6 540 rodzin otrzymało w 2020 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 56 mln 934 tys. 628 zł, co stanowiło 89 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 64 mln 369 tys. 458 zł.

- Porównując dane rok do roku widzimy wyraźny wzrost liczby rodzin zamieszkujących w naszej dzielnicy i korzystających ze świadczenia 500+. W stosunku do końca 2019 roku przybyło nam ponad 600 dzieci w przeszło 200 rodzinach, a budżet na te świadczenia wzrósł o ponad 19 mln zł. O 83 rodziny powiększył się także program Dużej Rodziny i w 2020 roku zarejestrowanych było na Żoliborzu 793 rodziny z co najmniej trójką dzieci – podsumowuje Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W dzielnicy Żoliborz na drugim miejscu pod względem wartości wypłaconych świadczeń społecznych znalazły się świadczenia pielęgnacyjne. Skorzystało z nich 87 osób na łączną sumę 1 mln 833 tys. 491 zł. Niewiele niższe kwoty przeznaczono w 2020 roku na zasiłki pielęgnacyjne, których wypłacono 1 mln 506 tys. 763 zł dla 614 osób.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, czy z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) otrzymało 740 osób z 328 rodzin na łączną sumę 1 mln 049 tys. 805 zł.

W 2020 roku mieszkańcy dzielnicy Żoliborz chętnie korzystali także z programu "Dobry Start", w ramach którego rodziny otrzymały raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody, do ukończenia 20 lat. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Na Żoliborzu świadczenie to otrzymało 4549 osób z 3215 rodzin na kwotę 1 mln 360 tys. 800 zł.

Kartę Dużej Rodziny posiadało na Żoliborzu w 2020 roku 793 rodzin. Kartę otrzymuje rodzina, która ma lub kiedykolwiek miała na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Do programu w 2020 roku przystąpiło 68 nowych rodzin oraz 17 rodziców (rodzice dorosłych już dzieci), którzy nabyli uprawnienia po rozszerzeniu programu w 2019 roku.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia realizuje programy profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii. W ramach tych programów prowadzone są szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, rodziców i pedagogów, a także porady i konsultacje z psychologami, prawnikami oraz specjalistami od terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz. Wydział ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Strażą Miejską, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowo, w tym roku realizowane były działania związane z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych mieszkających na Żoliborzu, zakupiliśmy dla nich 10 000 masek ochronnych z atestem, 123 półmasek z filtrem FFP3, a dla wolontariuszy wspierających seniorów przeznaczyliśmy dodatkowo 210 wielorazowych masek materiałowych. Ponadto, uruchomiliśmy infolinię telefoniczną i on-line, oferującą wsparcie psychologiczne dla osób pozostających w domu w związku z pandemią COVID-19.

Szczegóły dotyczące działań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia znajdują się w poniższej prezentacji.

Załącznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza