pl en de fr
01-03-2021

Złoty Jubileusz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych

1 marca 2021 r. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych obchodzi swoje 50-lecie. Szkoła przy ul. gen. J. Zajączka 7 w Warszawie powstała w wyniku połączenia dwóch placówek: Technicznych Zakładów Naukowych przy ul. Długiej 44/50 oraz Technikum Mechaniczno-Elektrycznego nr 2 przy ul. Śniadeckich 17. Pomysłodawcą i założycielem szkoły był dyrektor TZN – Zygmunt Grzesiczak. Usytuowanie szkoły w okolicach Dworca Gdańskiego związane było z zamiarem uhonorowania bohaterów najbardziej krwawych walk stoczonych w tym miejscu podczas Powstania Warszawskiego. Kamień węgielny wmurowany został w marcu 1964 r., a wykonawcą robót była Huta Warszawa. Chociaż zajęcia w nowym budynku rozpoczęły się już 4 stycznia 1971 r., to jednak oficjalnie Zespół Szkół Elektronicznych został powołany 1 marca 1971 r.

W skład kompleksu szkolnego wchodziły: budynek główny, basen, dwie sale gimnastycznie, warsztaty i kino Elektronik. W latach 70. w wyniku starań dyrektora Stanisława Grefkowicza powstało nowatorskie studio telewizji dydaktycznej oraz utworzony został ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Dębem. Działające przy szkole warsztaty pełniły nie tylko funkcję dydaktyczną, ale również produkowały nowoczesny miernik – „Barbara -2”, eksportowany do Iraku i Czechosłowacji.

Model edukacji funkcjonujący w ZSE oparty był na zasadzie wszechstronności, otwarty na innowacyjne rozwiązania, a nauka w „Zajączku” stanowiła powód do dumy, stanowił także atut w podejmowaniu pracy zawodowej przez absolwentów. W 1988 r. Rada Narodowa m.st. Warszawy w uznaniu dorobku, przyznała szkole Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Warszawy.

W 1989 r. szkoła podpisała współpracę z Fife College of Technology w Kirkcaldy w Szkocji, dzięki której wielu uczniów Technikum Elektronicznego nr 3 mogło kontynuować naukę za granicą – zanim jeszcze Polska wstąpiła do UE. Od 1997 r. przy Zespole Szkół Elektronicznych utworzono CVI LO. W roku 2002, na mocy decyzji Rady Powiatu Warszawskiego, szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych (ZSEiL) i tak jest do dziś. W 2013 r. wchodzące w skład ZSEiL Technikum Elektroniczne nr 3 otrzymało imię Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”, nawiązując w ten sposób do pierwotnych intencji jej założyciela oraz powstańczych tradycji Żoliborza.

Obecnie szkoła kontynuuje tradycję i podnosi jakość kształcenia, realizując liczne projekty lokalne (np. w ramach WIE oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym) oraz unijne, w ramach których młodzież może realizować kształcenie zawodowe na stażach zagranicznych (np. w Hiszpanii). Uczniowie mają okazję również rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy w przestrzeni międzynarodowej. Co więcej - pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry - odnoszą indywidualne i drużynowe sukcesy w olimpiadach oraz konkursach o zasięgu krajowym, m.in. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Od 2017 r. szkoła znajduje się w czołówce najlepszych techników w Polsce w rankingu „Perspektyw” – w 2021r. po raz kolejny uzyskała tytuł „Złotej Szkoły”.

Zobacz tutaj:

1

2

3

4

6

7

10

12

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza