Z życia dzielnicy

Żoliborskie szkoły ponadpodstawowe: LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza oraz Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” uplasowały się w gronie najlepszych szkół w Polsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników 2021 i zdobyły tytuł „Złotej Szkoły”.

Rada Miasta przyznała Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy środki finansowe na generalny remont pomieszczenia przy ul. Mickiewicza 22, w którym znajdować będzie się tymczasowa siedziba Domu Kultury na Żoliborzu. Rozpoczęły się już prace nad ogłoszeniem przetargu, który wyłoni wykonawcę tego remontu.

Od wtorku, 23 marca rozpoczynamy dystrybucję chirurgicznych maseczek ochronnych dla mieszkańców dzielnicy. Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy otrzymała ich łącznie 200 tys. 300 sztuk. Każdy z Żoliborzan otrzyma po 4 maseczki, a odebrać je można w jednym z 21 punktów dystrybucyjnych na terenie dzielnicy. Maseczki są bezpłatne.

Zaniedbana, podziurawiona, niebezpieczna dla pieszych i zmotoryzowanych, ulica Śmiała na warszawskim Żoliborzu przejdzie generalny remont. Środki finansowe na jej przebudowę przyznali w czwartek Radni Miasta Stołecznego Warszawy. Obejmie ona odcinki od ul. Gen. Zajączka do Al. Wojska Polskiego oraz od Al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, opracowaniem zakresu prac budowlanych oraz ogłoszeniem przetargu, który wyłoni wykonawcę przebudowy, ruszą już wkrótce.

- Ulica Śmiała jest wizytówką Żoliborza Oficerskiego. Przez lata zapomniana i zaniedbywana, ma szansę odzyskać dawne piękno. Ulica, która otoczona jest zabytkowymi willami i reprezentacyjnymi domami, powstała jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym i powinna oddawać wyjątkowy charakter tej części Żoliborza. Zależy nam, aby dbać o dzielnicę jako całość i przywracać do dawnej świetności miejsca, które na to zasługują - mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Ulica Śmiała to brama wjazdowa na Żoliborz Oficerski i jedna z najstarszych uliczek Żoliborza, która istnieje od ok. 1770 roku. Ma blisko kilometr długości i w zdecydowanej większości nie była remontowana od ponad 50 lat. Przy tej ulicy mieszkali m.in. gen. Stefan Grot-Rowecki i gen. Marian Kukiel. Tutaj mieszkał i tworzył kompozytor Witold Lutosławski. Pod adresem Śmiała 21, ma działać docelowa siedziba pierwszego, żoliborskiego Domu Kultury. Na jego rychłe utworzenie mieszkańcy liczą od dawna.

Ulica smiala 1

Ulica smiala 2

Ulica smiala 3

Ulica smiala 4

Ulica smiala 5

W czwartek, 18 marca Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy środki finansowe na modernizację stadionu RKS Marymont. Finansowanie, podzielone na lata 2021-2023, obejmie przygotowanie koncepcji modernizacji, dokumentacji projektowej, prac konserwatorskich i odtworzeniowych obiektów sportowych oraz doprowadzenie mediów. Prace będą realizowane według wytycznych Stołecznego Konserwatora Zabytków, a potem zgodnie z prawem będą musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Plany modernizacji RKS Marymont na terenie OSiR Żoliborz zakładają podzielenie prac na etapy. W pierwszym etapie, który rozpocznie się jeszcze w 2021 roku opracowywana zostanie koncepcja zagospodarowania terenu RKS Marymont, a następnie na jej podstawie – przygotowana będzie dokumentacja projektowa. Na ten cel Dzielnica Żoliborza otrzymała 263 tys. zł (113 tys. zł na koncepcję zagospodarowania terenu RKS Marymont i 150 tys. na dokumentację projektową).

W drugim etapie, po otrzymaniu projektów i dokumentacji, będzie można przystąpić do modernizacji stadionu oraz przylegających obiektów (trybuny, szatnie, pomieszczenia techniczne, media). Środki na ten cel, w kwocie 1 mln 900 tys. zł, zarezerwowane zostały w budżecie na 2022 i 2023 rok (1 mln 400 tys. zł na 2022 roku 500 tys. zł na 2023 rok). Zakres prac remontowych i odtworzeniowych obiektów RKS Marymont będzie uzależniony od otrzymanej i zaakceptowanej koncepcji.

- Naszym celem jest przywrócenie dawnej świetności obiektów RKS Marymont, tak aby spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i stowarzyszeń i klubów sportowych oraz w pełni wykorzystać jego potencjał. Zarówno trybuny, jak i stadion RKS Marymont wpisane są do gminnej ewidencji zabytków i jako obiekt będący miejską własnością podlegają opiece Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dlatego wszystkie prace będą obywały się pod jego nadzorem – podkreśla Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

- Zwracam uwagę, że cały stadion jest w gminnej ewidencji zabytków. Rozbiórka może dotyczyć tylko nasypów ziemnych, natomiast trybuny murowane mają być remontowane, względnie w trakcie prac mogą być prowadzone lokalne rozbiórki i odtworzenie tych elementów. Biuro wspólnie z Dzielnicą Żoliborz będzie współpracować, aby wypracowana koncepcja modernizacji stadionu RKS Marymont uwzględniała wytyczne konserwatorskie – dodaje Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Planowane prace remontowe i odtworzeniowe stadionu RKS Marymont koncentrować się będą na konserwacji,  modernizacji i ewentualnej odbudowie istniejących obiektów. Finalny zakres prac będzie uzależniony od koncepcji przygotowanej w oparciu o otrzymane specjalistyczne ekspertyzy. Nie planujemy wyburzania trybun, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Rozważana jest jedynie likwidacja nasypu ziemnego, na którym znajduje się nieużywana od lat, zniszczona i bez widocznych już elementów murowanych, odkryta trybuna północna. Nie nadaje się ona do remontu i zagraża bezpieczeństwu.

Zaplanowana modernizacja terenu RKS Marymont nie przewiduje także ingerencji w płytę Boiska A. Wykonany w latach 50 drenaż działa prawidłowo i nie ma potrzeby wprowadzania zmian.

162303252 348325316507251 3497619828758078030 n

162108687 1085226421991539 2991605154606551562 n

162261237 369564951058889 1675670150592512290 n