Z życia dzielnicy

Pożegnanie Mariana Madeja, prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Bielany – Żoliborz – Łomianki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Mariana Madeja, długoletniego prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Bielany – Żoliborz – Łomianki oraz przez wiele kadencji przewodniczącego Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

W poniedziałek, 22 lutego Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz konsorcjum firm PBO Śląsk sp. z o.o. i MTM Budownictwo sp. z o.o. podpisali umowę na realizację II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Umowa opiewa na  kwotę 7 mln 660 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na 31 sierpnia 2021 roku.

58 żoliborskich przedsiębiorców będzie mogło liczyć na zwolnienie z zapłaty drugiej raty za koncesję na alkohol. Radni Miasta Stołecznego Warszawy przyjęli uchwałę w tej sprawie, restauratorzy nie zapłacą 1/3 opłaty za koncesję na alkohol za 2021 rok.

„Jesteśmy różni – jesteśmy podobni”, pod taką nazwą żoliborskie Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” zorganizowało konkurs plastyczny, w którym udział wzięło 8 dzielnicowych przedszkoli. Projekt zrealizowany został ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, a patronat nad konkursem objęła Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Żoliborski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej wzbogacił się o nowe, większe saunarium. Dotychczasowe pomieszczenia zostały rozbudowane i powiększone, a poza sauną suchą wybudowana została także nowoczesna sauna fińska, łaźnia parowa i infrared.