Z życia dzielnicy

61 projektów na sumę ponad 8 mln zł zgłosili mieszkańcy Żoliborza do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Dominują projekty dotyczące ochrony środowiska i zieleni miejskiej oraz rozwoju infrastruktury. Nie brakuje inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, a także społecznych. Trwa ocena formalna i merytoryczna pomysłów.

Rozpoczęliśmy prace, dzięki którym stworzymy zgodne z przepisami Prawa o ruchu drogowym, miejsca do parkowania pojazdów przy ulicy Marii Kazimiery na wysokości numerów 18 i 20. Poszerzony zostanie chodnik oraz postawiony znak umożliwiający na nim legalne parkowanie.

Wydział Nieruchomości Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zakończył proces wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla wszystkich przekształconych na Żoliborzu nieruchomości. W 2020 roku wydaliśmy 14 208 dokumentów w indywidualnych sprawach dot. przekształcenia, a łącznie w całym procesie - 34 382.

Do 9 lutego trwa nabór na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów.

W wieku 94 lat na Wieczną Wartę odeszła ppor. Wanda Zalewska-Zdun ps. "Rawicz". Przed wojną mieszkała na Żoliborzu przy ulicy Słowackiego 5/13. W 1939 r. ukończyła Szkołę Powszechną nr 64 przy ul. Felińskiego. W latach okupacji była uczennicą tajnych kompletów Żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Aleksandry Piłsudskiej na Żoliborzu. Prze wybuchem Powstania ukończyła I klasę licealną.