Z życia dzielnicy

Sprawy lokalowe, to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi każdego roku musi się zmierzyć Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z uwagi na niewielki zasób mieszkaniowy wynoszący zaledwie 1532 lokale. Na początku 2020 roku, na liście oczekujących na mieszkanie czekały 93 rodziny. W większości były to jedno i dwuosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły 67 proc. wszystkich oczekujących. Rodziny trzyosobowe stanowiły 15 proc., a cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe - 18 proc..

Przejście w tryb nauki zdalnej, nowa organizacja pracy placówek oświatowych, zmiany w organizacji matur i egzaminów ósmoklasisty, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach – to główne wyzwania przed którymi stanął w 2020 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

277 nowych drzew posadził w 2020 roku Wydział Ochrony Środowiska na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. To o ponad 100 drzew więcej niż w 2019 roku. Obsadzone zostały głównie okolice ciągów komunikacyjnych, ulicznych parkingów, chodników oraz ścieżek rowerowych.

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German – etap II”. Do wykonania są m.in. roboty wykończeniowe III piętra, instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa fragmentu drogi.