Z życia dzielnicy

Przypomnijmy, że czasie debaty o bezpieczeństwie na Żoliborzu, która miała miejsce 26 marca 2013 z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawa, Stołecznego Komendanta Policji, Naczelnika Straży Miejskiej i Burmistrza Żoliborza, zgłoszony został postulat, by zorganizować podobne spotkania poświęcone bezpieczeństwu na poszczególnych obszarach naszej dzielnicy.

Przepraszamy za kilkugodzinną przerwę w emisji naszej strony internetowej. To cena, którą musieliśmy zapłacić za jej nową odsłonę. Przygotowaliśmy ją ku wygodzie wszystkich użytkowników. Poprzednia wersja już się zużyła i nie zaspakajała naszych potrzeb.

W dniu dzisiejszym (21 stycznia 2014) Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przyjął ustalenie, by zgodnie z przebiegiem konsultacji społecznych na temat sposobów odśnieżania ulic administrowanych  przez Dzielnicę Żoliborz odstąpić od stosowania soli w warunkach zimowych począwszy od 22 stycznia 2014 r.

W najbliższy poniedziałek, tj. 20 stycznia zaczynamy przyjmowanie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz formularzy zgłoszeniowych z propozycją projektu do żoliborskiego budżetu partycypacyjnego 2015. Przypominamy: fundusz na projekty mieszkańców w naszej Dzielnicy stanowi sumę 685.000 PLN.  Zespół ds. budżetu partycypacyjnego oraz mieszkańcy w czasie konsultacji zdecydowali, by nie dzielić Żoliborza na obszary i nie przydzielać im odrębnych kwot z powyższej sumy.
Na razie nie solimy na Żoliborzu Oficerskim (decyzja Zarządu Dzielnicy z 26 listopada 2013). Czy będzie tak na całym Żoliborzu? Wraz z dzisiejszym śniegiem dotarły do nas z Centrum Komunikacji Społecznej zbiorcze wyniki konsultacji na temat sposobu odśnieżania ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Żoliborz (lokalne, boczne). Przypomnijmy, ujmując rzecz w największym uproszczeniu, że  pytania ankiety dotyczyły opinii mieszkańców o  tym, czy odśnieżamy ulice pługiem z użyciem soli, czy tylko pługiem bez użycia soli.